Nina ja Kari Airiainen
Tengeliöntie 671
95630 KUIVAKANGAS
YLITORNIO

Nina : 050 4130449
 
Kari: 050 4912089
 
Mail:
 
 
 
Joutilaan kennel myös facebookissa